มรอ.เป็นปลื้ม!ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด1การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564

54
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเย็นวันที่16 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.  ณ บริเวณลานด้านหลังคุ้มเจ้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ให้กับ ดร.สุประวีณ์ (ดร.ติ๊ก) อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.แพร่

โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564 จากสำนักงาน กพร. โดยมียอดหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลสูงสุดในรอบ 15 ปี รวม 1,608  ชิ้นงาน ทั้งนี้ มีจังหวัดที่ได้รับรางวัล สาขานี้จำนวน 3 จังหวัดได้แก่ จ.แพร่ จ.ขอนแก่น และ จ.พิษณุโลก

ดร.สุประวีณ์ (ดร.ติ๊ก) อ่อนจันทร์  กล่าวว่ารางวัลเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ที่บุคลากร มรอ.ที่ได้ร่วมดำเนินงานในขั้นที่ 3 หมวด 1 ที่สนับสนุน จัดทำข้อมูลสารสนเทศจังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอขอรับการประเมิน ที่นำหลักการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)   ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด หมวด 1 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันทำงานจนให้จังหวัดแพร่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยสู่ระดับมาตรฐานสากลเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่