ร.ร.บ้านดอนมูล อ.ลอง ให้ความรู้ด้านโภชนาการนักเรียน

48
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการนักเรียน ประจำปี 2564 เพื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านโภชนาการ เลือกบริโภคอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดถึงได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรม โดยมี นายสานิตย์  โลหะ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ น.ส.นิลรัตน์ สุรีย์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล (สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) เป็นผู้กล่าวรายงาน ขอขอบคุณ นายสมชาย จารุรัชต์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ และคณะสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่