สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่เตรียมจัดเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ

64
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

นายโชคชัย ศิริข่วง เลขานุการ คณะกรรมการการเลือกตั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด(กกส.)แจ้งว่าคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ สอ.ค.พร. ชุดที่ 62 ประจำปี 2565

โดยคณะกรรมการ กกส. จะประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการชุดที่ 62 ประจำปี 2565  ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

และจะรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในวันจันทร์ที่ 20 – วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สมาชิกลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า (8.30-15.30 น.)

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วันลงคะแนนสรรหา (08.00  – 13.00 น.)

 สำหรับการลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า ช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด -19. คณะกรรมการ กกส. มีแนวทางดำเนินการดังนี้

จะไม่ใช้สถานที่สอ.ค.พร. เป็นที่ลงคะแนนเพียงแห่งเดียว เพราะเราจะใช้มาตราการกระจายความเสี่ยงให้น้อยที่สุด โดยจะให้ 8 หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าใช้สถานที่ที่กำหนดให้เป็นจุดลงคะแนนล่วงหน้าดังนี้

หน่วยที่ 3 เมือง3 ลงคะแนนล่วงหน้าที่ร.ร. อนุบาลแพร่

หน่วยที่ 5 พลนครที่โรงจอดรถสอ.ค.พร.

หน่วยที่ 6 ร้องกวาง ที่ ร.ร.บ้านทุ่งโฮ้ง

หน่วยที่ 7 สอง ที่ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

หน่วยที่ 8 อาชีวะ ที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยที่ 9 ท้องถิ่นเอกชน ที่ร.ร.สาธิตเชตวัน

หน่วยที่ 11 ที่ร.ร.บ้านร่องกาศ

หน่วยที่ 13 ลอง ที่ร.ร.บ้านในเวียง

 โดยจะมีบางหน่วยทางคณะกรรมการจะจัดชุดลงคะแนน แบ่งเป็น 2 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่มาลงคะแนนมาก เช่น หน่วยพลนคร หน่วยท้องถิ่นเอกชน หน่วยสูงเม่น

 เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่