นศ.วพบ.แพร่ เจ๋งสอนผ่านออนไลน์นร.ร.ร.อนุบาลแพร่ การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และโรคระบบทางเดินหายใจ

241
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 20 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ (วพบ.แพร่) นำโดย ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2  ได้จัดให้ความรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ google meet จากวพบ.แพร่ ไปยังห้องเรียนชั้นอนุบาลแพร่ จำนวน 4 ห้อง นักเรียน 119 คน เรียนรู้

ซึ่งวพบ.แพร่ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นกับการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรียนอนุบาลแพร่ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.อนุบาลแพร่ โดยมีนางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์ รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วพบ.แพร่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในส่วนของร.ร.อนุบาลแพร่ นำโดยนายวิทูรย์ สินธุวงศ์  ผอ.ร.ร.และน.ส.วันวิสา ม่วงทอง ครูร.ร.อนุบาลแพร่และคณะ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ google meet จากวพบ.แพร่

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม ผอ.วพบ.แพร่ กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการป้องกันการติดเชื้อโควิด19และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนักศึกษา วพบ.แพร่ ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้คิดค้นวิธีการใช้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐาน โภชนาการปลอดภัย กินตามไฟจราจร ฐาน กล่องมหัศจรรย์ลงมือพลันป้องกันโควิด ฐาน โปรแกรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ฐาน หุ่นมือหรรษาห่างไกลจากไข้หวัด ฐาน กินตามธง ตรง 5 หมู่ ฐาน ป๊อปอัพสอนสุข ก็น่าชื่นชมในความคิดของนักศึกษา และขอบคุณในความร่วมมือของร.ร.อนุบาลแพร่ การสอนครั้งนี้นักเรียนชั้นอนุบาลแพร่มีความสนใจมาก เพราะแปลกไปจากเดิม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่