(มีคลิป)อนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่นำทีม สจ.แพร่รับหนังสือรับรอง 19 มค.64 นั่งทำงานส่วนทีมบริหารขออุบไว้ก่อน

2417
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

…….เมื่อเวลา 09.39 น. ที่สำนักงานกกต.จังหวัดแพร่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิทักษ์ คำอุ่น ผอ.กกต.แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่และสมาชิกสภ.อบจ.แพร่ ซึ่งกกต.ประกาศรับรอง 23 คน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

…..หนังสือรับรองที่นายกอบจ.แพร่และสมาชิกสภาอบจ.แพร่ได้รับ กดต.แพร่ได้ แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วยังเน้นขอให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งรับรองความถูกต้องพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หากท่านไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี

…….ในการรับหนังสือจากกกต.แพร่ในวันนี้ มีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ นำทีมส่วนสมาชิกสภาอบจ.แพร่อำเภอเมือง มี เขต 1 นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง เขต 4 นายยุทธพันธ์ บันลือ  อำเภอสูงเม่น เขต1นายวิตติ แสงสุพรรณ เขต 2 นางสุขาวดี วังคำ เขต 3 นายทศนาถ สำเนียง อำเภอเด่นชัย เขต 1 นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ อ.วังชิ้น เขต 2 นายปฏิพล จอมดวง อำเภอสอง เขต 1 นายสนิท  เวียงนาค เขต 2 นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง บางคนก็กำลังเดินทางถือเคล็ดถือฤกษ์เข้ารับหนังสือ

…….นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่กล่าวว่าวันพรุ่งนี้ 19 มกราคม 2564 จะเดินทางเข้าทำงานที่อบจ.แพร่และไม่ต้องศึกษางานอะไรสานงานต่อได้ทันทีมีโครงการที่ต่อเนื่องเรื่องเร่งด่วนภัยแล้งน้ำกินน้ำใช้ของเกษตกร การป้องกันโควิด-19พร้อมสนับสนุนเต็มที่  ส่วนทีมงานบริหารรองนายกที่ปรึกษา เลขานุการขออุบไว้ก่อนถ้าลงตัวจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจะแจ้งสื่อมวลชนทราบและขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ที่ได้ให้การสนับสนุนเลือกเข้ามาบริหารงานและจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดเแพร่ให้เจริญก้าวหน้าตามนโยบายที่ได้ไว้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่