สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คัดเลือก ธนัญญา สันเวียงใหม่”ครูโล่”รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

218
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ตามหนังสือ ที่ สสช. 171 / 2563  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ความว่า

.. …. … เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563

เรียน นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ สสช. 5/0563ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 หน้งสือสมาคมส่งเสริมวัฒนธรมหญิงจังหวัตแพร่ ที่ สวญ พร. 21/0563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

ตามที่สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ “วันสตรีไทย ประจำปี 2563″ใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” โดยขอความร่วมมือของสภาสตรีแห่งชาติฯ เสนอชื่อสตรีไทยที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563ได้เสนอชื่อ “นางสาวธนัญญา สันเวียงใหม่” เพื่อพิจารณาๆ นั้น”สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563″

……….ซึ่งองค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเรียนว่า คณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ได้มีมติที่ประชุมฯ ว่า “นางสาวธนัญญา สันเวียงใหม่” ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้

…………จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ ลงนามโดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมัยที่ 26(พ.ศ. 2561 – 2564)

………ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ธนัญญา สันเวียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 67 ปี อดีตรับราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 3 สอนภาษาอังกฤษ ร.ร.อนุบาลแพร่ เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เป็นเลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการองค์กรต่างๆ ทั้งกรรมการวัด กรรมการสถานศึกษากรรมการศิษย์เก่าหลายโรงเรียน เป็นผู้ที่ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมออกร่วมงานกิจกรรมสาธารณกุศลถือได้ว่าเป็นฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์งานให้องค์กรได้อย่างเยี่ยมยุทธ รางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563 เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวงที่กล่าวมา.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่