อบต.ร่องกาศร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

74
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดย นายสมคิด   ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ น.ส.เทพสรินทร์   เบี้ยจรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ, นายวันชัย   เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลร่องกาศ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยอำเภอสูงเม่นรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากอำเภอลอง เคลื่อนขบวนตั้งแต่ บริเวณหน้าโรงเรียนเทพนารีส่งต่อให้หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุพงค์พัชรินทร์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 1.8 กม. เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับนายอำเภอวังชิ้นดำเนินการต่อไป

ในการนี้มี นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น นำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเม่น , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง , ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น , นักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสูงเม่นร่วมขบวนในครั้งนี้