เทศบาลเมืองแพร่ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์

33
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมชวนฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ เปิดรับการจองวัคซีนด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องเตรียมมา 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. สมุดโรคประจำตัวหรือยาที่รับประทานประจำสำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง1.หญิงตั้งครรภ์ 4เดือน ขึ้นไป 2.ผู้ป่วยที่มีโรคเรื่อรังปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคมะเร็งระหว่างได้รับเคมีบำบัด โรคเบาหวาน  3.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  4.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี  5.ผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ BMI มากกว่า 35 กก.ตรม.  6.ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป  7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

โดยวันที่ 6 มิ.ย. 67 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ 8 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนหัวข่วง 2.ชุมชนศรีชุม 3.ชุมชนสระบ่อแก้ว 4.ชุมชนน้ำคือ 5.ชุมชนเพชรรัตน์ 6.มชนเหมืองแดง 7.ชุมชนชัยมงคล 8.ชุมชนสวรรคนิเวศน์ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแพร่

และวันที่ 7 มิ.ย. 67 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ 10 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนพระนอน 2.ชุมชนพระร่วง 3.ชุมชนร่องซ้อ 4.ชุมชนศรีบุญเรือง 5.ชุมชนเชตวัน 6.ชุมชนวัดหลวง 7.เหมืองหิตต้นธง 8.เหมืองหิตต้นธง 9.ชุมชนทุ่งต้อม 10.ชุมชนพงษ์สุนันท์ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง