ทต.ห้วยอ้อร่วมงานกีฬา“นครเชียงรายเกมส์”การแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38

53
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โดยนายสมชาย จารุรัชต์ นายกเทศมนตรี ตำบลห้วยอ้อ นายสานิตย์ โลหะ นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี นางแสงเดือน อินทร์จ่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประเสริฐ คำเวียงสา ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ นางสาวอัญชลิตา ดอนดง ผอ.ร.ร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2567 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

สำหรับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยจัดการแข่งขันกีฬา ชิงชัยทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง/เปตองชู้ตติ้ง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากฮอส และหมากรุก

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 “นครเชียงรายเกมส์” ในส่วนของจังหวัดแพร่นั้น ได้มีโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดของ อบจ.แพร่ โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลร้องกวางและโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล เปตอง และกรีฑา และจะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567