ประกาศแต่งตั้งรร.บ้านแม่หล่ายเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาสพป.แพร่เขต1

33
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า สพป.แพร่เขต 1 โดยนายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่เขต 1ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สพป.แพร่เขต 1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในหัวข้อเรื่องสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนนั้น

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ประกาศแต่งตั้งให้ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) เป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2567

เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนางานแนะแนวให้สอดคล้องกับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะแนวทาง (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมแนะแนวต่อไป.