เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมใจส่งเสริม สืบสานประเพณีอันดีงาม “ตักบาตรบนเมก” ทุกเช้าวันพุธ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพระร่วง ชุมชนศรีบุญเรือง สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่...

อบต.เวียงทองร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, คณะผู้บริหารฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

รองเสรีฯนำคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมงานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  โดยมี...

เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาฯทำความสะอาดสถานที่ตั้งของศูนย์ชีวาภิบาล

เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนายอดุลย์  ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงาน แลพนักงานจ้าง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านใน ตำบลช่อแฮ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ชีวาภิบาล ซึ่งเป็นสถานที่ในการบำรุงผู้ป่วยและส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

อบต.ร่องกาศร่วมงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมคิด   ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้ นายวันชัย   เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด, นางบุญญาพร   ปัญญาสาร ผอ.กองคลัง,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5...

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์...

เทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ของจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme)...

อบต.ดอนมูลร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สำนักปฏิบัติรรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 12 วัดดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานฝ่ายสงฆ์นำโดยพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดปงท่าข้าม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูวีรการโกวิท รองเจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าอาวาสวัดดอนมูล และคณะสงฆ์อำเภอสูงเม่น นายนคร...

ชมรมนักศึกษาจ.แพร่สโมสรนศ.มช.จัดกิจกรรมเติมฝันการเรียนรู้แพร่-มช.ที่รร.เทพนารี

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขอขอบคุณ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าเทพนารี  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมเติมฝันการเรียนรู้ แพร่ - มช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับน้องระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพนารี เมื่อวันที่1ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผอ.รร.เทพนารี กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ระบบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเผยแพร่คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

วพบ.แพร่คว้าโล่“รางวัลชนะเลิศ”ประกวดการปลูกฝังคุณค่าทางจริยธรรมนำสู่การต่อชีวิต ของสภาการพยาบาล

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ จ.แพร่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” โครงการประกวด moral project ปลูกฝังคุณค่าทางจริยธรรม นำสู่การต่อชีวิต  ในการประชุมวิชาการด้านจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล  Ethics mechnism enhancing moral competence of nurse educators, staff nurses and nurse administrators ของสภาการพยาบาล ...

ขอบคุณที่ติดตาม

37,364แฟนคลับชอบ
43,000ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวล่าสุด