รร.อนุบาลแพร่ร่วมพลังปลูกหญ้าวันพ่อและวันชาติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ พร้อมด้วยน.ส.สุภรภัทรา  สรวังซ้าย  นางญาณิน  สีตนไชยรอง ผอ.รร.และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพาลูกปลูกหญ้า พัฒนาพื้นดินให้งดงาม และเนื่องในโอกาสวันดินโลกอีกด้วย ณ อาคารพิมานบงกชและบริเวณพื้นที่สนามกีฬา ครบรอบ 70 ปี นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาล กล่าวว่า ทางรร.อนุบาลแพร่ ได้ปลูกหญ้าเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู...

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย“วันมหิดล”

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลจิตอาสา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันมหิดล” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาด ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย)...

เทศบาลเมืองแพร่ร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล“ตักบาตรบนเมก”ทุกวันพุธ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ชุมชนน้ำคือ ชุมชนสระบ่อแก้ว ชุมชนทุ่งต้อม สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด...

อบต.เวียงทองต้อนรับคณะผู้ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วยนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น และคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายต่อพงศ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสูงเม่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน...

อบต.เวียงทอง นำคณะร่วมงาน ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นายโผน เวียงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย นางณัฐณิชา ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง, คณะผู้บริหารฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมในขบวนแห่เครื่องสักการะ ของอำเภอสูงเม่น และพิธีก๋วยสลาก ประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2566...

 นักเรียน รร.เทพนารี ชนะเลิศตัวแทนระดับภาคแข่งทักษะวิชาการ

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนเทพนารีที่ได้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค วันการศึกษาเอกชนครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ ชนะเลิศ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาค การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.1-ป.3 เด็กหญิงจิรากัญ ศรีโปฎก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนกสองภาษา...

(มีคลิป)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 1,999,999 บาท

https://youtu.be/ZoloEe4r4uE วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดย ดร.รักษ์  วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน โอกาสนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน เช่น...

อบต.นาจักร ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย นางสาวสุธีรา พณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.นาจักร ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสืบทอดประเพณีล้านนาของไทยและส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่าและคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดแพร่ โดยภายในงานฯ มีขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง...

อบต.ทุ่งน้าว อ.สอง นำคณะร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2566

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 น.ส.ลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย  นายก อบต.ทุ่งน้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน-ลูกจ้าง อบต.ทุ่งน้าว ร่วมโครงการกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เพื่อสืบทอดประเพณีล้านนาของไทยและส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่าและคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดแพร่ โดยภายในงานฯ มีขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง...

คณะอบต.ร่องกาศร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครู อดุลย์วิมลกิต

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 20.00น. นายสมคิด   ยอดสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ คณะผู้บริหาร, ส.อบต.,ปลัด, รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและเทศน์บำเพ็ญกุศล ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพระครู อดุลย์วิมลกิต (ชุตินฺธโรมหาเถระ) อายุ 84  พรรษา...

ขอบคุณที่ติดตาม

37,364แฟนคลับชอบ
43,000ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวล่าสุด