“ประธานเอ”เอกชัย วงศ์วรกุล เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดจากผวจ.แพร่

เมื่อวันที่ 28 กย.2566 นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2565 (Moral Awards 2022) ประเภทคุณธรรมโดดเด่น ด้านจิตสาธารณะ จากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเเพร่ เป็นผู้มอบในการประชุมกรมการจังหวัดเเพร่ หัวหน้าส่วนราชการเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2...

(มีคลิป)แพร่เตรียมจัดงาน Phrae Street Craft Festival 2023 เพื่อส่งเสริมชุมชนเพิ่มมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยว

https://youtu.be/Nt25B3jwXWYเมื่อเวลา 17.30. น วันที่ 27 กันยายน 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย นางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Phrae Street Craft Festival 2023 ณ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวอีก 3 ท่าน...

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแพร่

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้ที่เข้ารับมอบทุนฯ ตามโครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแพร่ พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดซื้อโปรแกรมประปา และโปรแกรมจดหน่วยน้ำบน Smartphone คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และเครื่องพิมพ์ ของเทศบาลตำบลช่อแฮ จำนวน 1...

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมใจ“ตักบาตรบนเมก”และรับฟังคติธรรมยามเช้าทุกวันพุธ

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ ชุมชนเหมืองหิตต้นธง ชุมชนเพชรรัตน์  สโมสรไลออนส์แพร่ สโมสรโรตารี สโมสรโรตารีเวียงโกศัย สโมสรฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ด ชมรมร้านอาหารแผงลอย ชมรมช่างเสริมสวยจังหวัดแพร่...

อบต.เวียงทองเปิดประชุมสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2566 นายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบต.เวียงทอง, หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 3 พ.ศ. 2566...

“หมออุ๋ย”นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 รับเรื่องจากชาวบ้านแม่คำมี ขอให้ช่วยติดตามงบฯสร้างสะพานให้  

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา“หมออุ๋ย”นพ.นิยม  วิวรรธนดิฐกุล สส.แพร่ เขต 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจดูสถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่คำมีที่บ้านสะเลียม ม.3,5,7 ต.ตำหนักธรรม  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่   ที่ได้รับการประสานจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ช่วยติดตามเม็ดเงินที่จะสร้างสะพานเชื่อม 3 หมู่บ้านนี้ให้ด้วย ซึ่งสะพานนี้ถ้าสร้างเสร็จจะเชื่อมเส้นทางของทางหลวงชนบทเลียบคลองชลประทานซึ่งมีการลาดยางแอสฟัลต์แล้วทั้ง2ด้านของแม่น้ำแม่คำมี จะทำให้การเดินทางของหลายตำบลสะดวกขึ้นจากการสอบถามนายประหยัด  ทะจักร์  กำนันตำบลแม่คำมี ว่าทางอบต.แม่คำมีได้ทำเรื่องขอใช้งบประมาณของทางหลวงชนบทแพร่ ที่รับผิดชอบโดยตรง...

นายกสมคิดฯใส่ใจด้านสุขภาพประชาชนจัดประชุมทำแผนการเงินและสุขภาพชุมชน

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธานประชุมติดตามและสรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการเงินและแผนสุขภาพชุมชนตำบลร่องกาศ โดยมีนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่องกาศ,หัวหน้าส่วนราชการ,นวก.สาธารณสุข, ผอ.รพ.สต.ปงพร้าว,ผอ.รพ.สต.ร่องกาศ,ส.อบต.,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

(มีคลิป)ชาวแพร่สายมูร่วมประกอบพิธีคเณจตุรถี 16 ขั้นตอน รับพร เฮง ดัง ปัง รวย

https://youtu.be/fg8q5vRrZV4เมื่อบ่ายวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา13.30 น. ณ.เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปต์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นำโดย ดร.วัฒนสิริรัชต์ กันตญาณมุนี  ผอ.สมาคมแพทย์ไทยแห่งประเทศไทย  ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิฆเนศ  สำนักเทพจันทรคุปต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ได้ประกอบพิธีโบราณฮินดูคเณศจตุรถี...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีสดุดีสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2566เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและน้อมสักการะดวงวิญญาณปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย (พระยาศรีสุริยวงศ์) และเผยแพร่เกียรติคุณของสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ รวมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยมีนายชุติเดช มีจันทร์...

ผอ.พื้นที่อนุรักษ์ที่13 จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชาวบ้านประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 นายกมล  นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแพร่ และตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...