เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 25 ซอย 2 (ถนนยันตรกิจโกศล) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท

โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บ้านเลขที่ 228/1 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่