ปศุสัตว์แพร่ ชี้แจงสร้างความเข้าใจกรณีข่าวโค(วัว)ตายผิดปกติ

1404
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

น.สพ. ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ แจ้งว่า กรณีมีข่าวโคตายผิดปกติ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการผ่าซันสูตรซากแล้วพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด ซีรั่ม อาหารสัตว์ และน้ำ ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นไม่พบการติดเชื้อจากโรคไวรัสและแบคทีเรียไม่พบพยาธิในเลือดโค สิ่งผิดปกติที่ตรวจพบคือพบยูเรียในน้ำดื่มและกระเพาะทั้ง 4 จากการตรวจวัดด้วยวิธี spectrotrophotometer ซึ่งหากมีการใช้ยูเรียเกินขนาดจะทำให้สัตว์ตายได้ ปัจจุบันยังรอผลตรวจหาสารพิษและท็อกซินในอาหารสัตว์แม้จะไม่พบการติดเชื้อ แต่ได้ดำเนินการทำความสะอาดฟาร์ม และพ่นยาฆ่าเชื้อเฝ้าระวังและติดตามอาการโคป่วยหากเกษตรกรจะเพิ่มโปรตีนโดยใช้ยูเรียในสูตรอาหารควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนใช้