นายกอนุวัธมอบหมายรองพิภพ เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 8 พื้นที่อำเภอเด่นชัย

130
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี คณะผู้บริหาร , นายประสิทธิ ถุงคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย และนายอนันต์ กาศสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็น ผู้สูงอายุจากตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้การดำเนินโครงการประกอบด้วยการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การรักษาสุขภาพจิตเพื่อป้องกันความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ รวมถึงการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกจากมิจฉาชีพ และกิจกรรม แอ่วเมืองแป้ไหว้พระตามวัด และนิทรรศการคุ้มเจ้าหลวง เป็นต้น

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินโครงการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ทั้งหมดจำนวน 15 รุ่น ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2567