ทม.แพร่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญและร่วมบันทึกลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่น่าอยู่และชาญฉลาดฯ

44
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเทศบาลนครและเมือง โดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ อาทิ เทศบาลเมืองแพร่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในประเด็น “เมืองที่พร้อมต่อการจัดการสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” โดยการนำงานศึกษาวิจัยที่มีอยู่นำมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เป็นเมืองตัวอย่าง พร้อมทั้งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โอกาสนี้ได้ร่วมบันทึกลงนามแสดงเจตจำนง Letter of Intent (LOI) เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable & Smart City) ต่อไป ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย