อบต.ดอนมูลร่วมงานบุญกฐินสามัคคีวัดวุฒิมงคล

213
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายวสันต์ ปารมาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วย นายสมพงศ์ ดอนดง นายประชัน พุ่มพวง รองนายก อบต.ดอนมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล คณะศรัทธา

ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานบุญกฐินสามัคคีของชาติและท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่