เทศบาลเมืองแพร่เปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต“ปลุกพลังการเรียนรู้สู่โลกยุคBANI Word”

67
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 “ปลุกพลังการเรียนรู้ สู่โลกยุค BANI Word” ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมด้งกล่าว ณ ห้องประชุมลือเกียรติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน