เทศบาลเมืองแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จังหวัดตราด

76
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งว่า วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายสุมล เง็กลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) โดยเข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรภายในตำบลทุกภาคส่วน และการส่งเสริมอาชีพชุมชน Eco print เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการชุมชนน้ำคือ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวนจำนวนทั้งสิ้น 45 คน