นายกวินัย นำคณะสมาชิกสภาฯอบต.บ้านเหล่า อบรมสัมมนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

436
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แจ้งว่าระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน  2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สิบเอกวินัย เทพสาธร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จำนวน 9  ราย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”