รร.บ้านไร่หลวงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

89
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนบ้านไร่หลวง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านไร่หลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่