เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีสืบชะตาเมือง

105
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการและเอกชนจังหวัดแพร่  และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่