(มีคลิป)กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่จั๊วะ ช่วยสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่

386
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย มอบหมายให้ นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอ/ปลัดประจำตำบลแม่จั๊วะ ร่วมกับ นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางศิราภรณ์ ภิญโญชูโต ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลแม่จั๊วะ อสม. จิตอาสา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างและซ่อมแซมแหล่งที่อยู่อาศัยของนางจันทร์ ศรีคำ บ้านเลขที่ 368 หมู่ 3 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและได้ปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ชำรุดหมดอายุการใช้งานรวมถึงห้องน้ำที่ใช้ประจำทุกวัน

นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ กล่าวว่า มีราษฎรจำนวนหนึ่งที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่สภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ราษฎรในตำบลแม่จั๊วะ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้ได้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่อีกหลาย ซึ้งหลังนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเด่นชัยจำนวน 12,000 บาท ทั้งนี้ในการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนแรงงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในหมู่บ้าน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่