ชาวบ้านต.สวนเขื่อน ต.ช่อเฮ ต.ป่าแดงสืบสานปี๋ใหม่เมืองขอพรนายกอบจ.แพร่

175
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 เวลา 11.00 น. ชาวบ้าน ตำบลสวนเขื่อน ตำบลช่อเฮ ตำบลป่าแดง อ.เมืองแพร่ ร่วมใจรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขวัญใจพี่น้องชาวจ.แพร่ นำโดยหลวงพ่อพระครูวิจิตรศิลป เจ้าอาวาสวัดดงเหนือ นายปัญจพัฒน์   สิริกรวัฒนกุล  สจ.อบจ.เขต 6 อำเภอเมืองแพร่ นายกวิทยา  กันกา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง   นายกอดุลย์   ไหลทุ่ง   นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ   นายกัณฐ วังกาวัน   นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน   พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและกำนันตำบลป่าแดง   นางณัฐกา  กันกา กำนันตำบลช่อแฮ นายอนันต์  แดงชนะ กำนันตำบลสวนเขื่อน  นายยศภัทร  นันกด พร้อมด้วยผู้นำฝ่ายปกครองสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ อุโบสถ วัดดงเหนือ ตำบลสวนเขื่อน จังหวัดแพร่

จากนั้นนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สจ.อบจ.เขต 6 อำเภอเมืองแพร่ นางคริษฐา  ประเดชบุญ  สท.เทศบาล ตำบลช่อแฮ ผู้ช่วย ผญบ. ชรบ.ตำบลสวนเขื่อน รดน้ำดำหัวขอพรปี๋ใหม่เมืองกับนายสุนทร หอมขจร อดีตสจ.อบจ.แพร่ ที่บ้านพักตำบลป่าแดง