(มีคลิป)ทำประชามติเหมืองศศินผ่านฉลุยท่ามกลางกลุ่มผู้ประท้วงไม่เอาเหมืองแร่

574
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ.ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับมอบจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ในหมู่ที่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนาย โชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง พ.ต.อ.เกษม ฉายาจักร ผกก.สภ.เวียงต้า อ.ลอง จว.แพร่ พร้อมด้วย นายโสภณ สุรภี หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อม นปพ.ภ.จว.แพร่ อส.อ.ลอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ กว่า 50 คน

ในการลงมติตามคำขอประทานบัตรที่ 3/2548 ชนิดแร่แบไรต์ ของ นายมฌฑล สุริยาศศิน เจ้าของ บริษัทเหมืองศศิน จำกัด ชาวบ้านในพื้นที่ที่ตั้งของการทำเหมืองแร่ ดังกล่าว คือ หมู่ที่ 8 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ จากผู้มีสิทธิ์ที่จะออกประชามติ ตาม พ.ร.บ.ฯมี 590 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น  292 คน ผู้เห็นด้วย 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 59 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง บัตรเสีย 11 เสียง รวมทั้งสิ้น 72.60 % เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 20 % งดออกเสียง 3% บัตรเสีย 3.76% จึงทำให้การลงประชามติในครั้งนี่ บริษัท ศศิน จำกัด ในพื้นที่ อ.ลอง จ.แพร่ ตาม พ.ร.บ. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปี 2560 ครั้งแรกกับ บริษัท เหมืองแร่ศศิน จำกัด จะต้องทำตามกฎหมายและระเบียบของ พ.ร.บ.เหมืองแร่ฯ

การทำประชามติในครั้งนี้นับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ในเวลาดังกล่าวมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยจากชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ใกล้เคียง ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงในครั้งนี้ และมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ฯ จากการลงประชามติ ชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ต้องการอยากจะให้เปิดเหมืองแร่ เพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้ เลี้ยงครอบครัว ส่วนผลกระทบของการดำเนินกิจการเหมืองแร่ ทางบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในปัจจุบันและอนาคต