สมคิด ยอดสาร นายกอบต.ร่องกาศเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและแถลงนโยบายโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นรูปธรรม

117
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2565 ในการเปิดประชุมสภาในวันนี้ ได้ให้นายสมคิด ยอดสาร นายกอบต.ร่องกาศ ได้แถลงนโยบาย ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

โดยนายสมติด ยอดสาร นายกอบต.ร่องกาศ ได้แถลงนโยบายต่อสภาอบต.ร่องกาศมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสมคิด ยอดสาร นายกอบต.ร่องกาศ กล่าวอีกว่า นโยบายทั้ง 6 ด้านนี้จะทำให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดและเป็นไปด้วยโปร่งใสตรวจสอบได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่