(มีคลิป)วรวัจน์ฯผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP จ.แพร่ให้เป็นสินค้า Premium อาหารสู่สากล

326
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พ.ย.64  ณ เวทีกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่ จัดงานแถลงข่าว นวัตภัตรา พัฒนาอาหารอร่อยสู่ครัวโลก “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน  โดยมีผู้มีเกียรติ อาทิ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ นายศุภวุฒิ พุฒิตรง รองนายก อบจ.น่าน นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีเปิด

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาชุมชนจ.แพร่กล่าวรายงานว่าโครงการนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยดำเนินการในเรื่องการลงทะเบียน การคัดสรร การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องยาวนานทำให้สินค้า OTOP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชนบท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบริโภคอาหารในบ้านเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มปริมาณการใช้อาหารในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้มีความหลากหลาย และพัฒนาเข้าสู่ระบบอาหารกึ่งอุตสาหกรรม และต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรคงเหลืออยู่ในแต่ละฤดูกาลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรณีที่จังหวัดแพร่มีโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานขนาดใหญ่พร้อมอยู่แล้ว จึงดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น Premium ประเภทอาหารสู่สากล ขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากลทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศและตลาดออนไลน์ OTOP ประเภทอาหาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารสู่ระดับสากล จำนวน 252 ผลิตภัณฑ์

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่ กล่าวเปิดงาน ว่า รู้สึกยินดีที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดแพร่ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ขณะนี้จังหวัดแพร่ ได้มีมาตรการผ่อนปรนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดงานต่างๆได้ภายใต้มาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมจังหวัด ทำให้ผู้ผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้น

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ กล่าวว่า อบจ.แพร่พร้อมสนับสนุนกับโครงการนี้ ขณะนี้ อบจ.แพร่ ได้มีกลุ่มเครือข่ายปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครบทั้ง 8 อำเภอแล้วและจะได้ต่อยอด เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาให้ อาหารจังหวัดแพร่ สู่ระดับโลกต่อไป ขอขอบคุณ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ จน จ.แพร่ เป็นจังหวัดแรก ในประเทศไทยที่นำร่องโครงการนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของชาวแพร่

ทางด้าน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้จังหวัดแพร่ กำลังจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็นแบรนด์ของจังหวัดแพร่ จากฝีมือเชฟระดับโลก เชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์ 2 ดาว จึงอยากให้ทุกคนได้ลองชิม เพราะเป็นอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถนอมอาหารเยือกแข็งด้วยระบบไนโตรเจน ซึ่งทำให้อาหารยังคงความสดเหมือนเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ รสชาติอร่อย เก็บได้นาน โดยไม่ใช้ วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรสและดีต่อสุขภาพ ถ้าคุณได้ลองแล้วจะไม่ผิดหวังประชาชนชาวจังหวัดแพร่ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากปี 2564 จำนวน 1,497.30 ล้านบาท สู่เป้าหมาย 1,602.12 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเชิญพี่น้อง นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว เลือกชิมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและรูปแบบตอบสนต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและภาพรวมของจังหวัด สร้างความกินดีอยู่ดี มีความสุขของพี่น้องชาวแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่