นสช.12 จัดเสวนาติดตามโครงการจิ๋วแต่แจ๋ว

22
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า วันนี้ที่ 13 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น ที่ สวนพุทธธรรม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง มี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูน ประธานรุ่น นสช.12 เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง โครงการ CAP-CORNER STONE เพื่อการสร้างชาติ ณ เมืองแพร่ ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)ซึ่งได้เปิดการเรียน หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร บนพื้นฐานของคุณธรรม โดยให้ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมโครงการทั้งที่ทางสถาบันฯ ดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) และช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป จึงได้มีการนำเอาโครงการ Cap-Corner Stone Project หรือเรียกว่าโครงการ CCS มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของหลักสูตร โดยโครงการ Cap-Corner Stone Project ที่ถูกจัดทำขึ้นนั้น จะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า เราทุกคนสามารถเริ่มต้นการพัฒนาสังคมได้ โดยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เพียงจุดเดียว ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก แต่มีผลเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต

พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ นสช.12 สถาบันการสร้างชาติ เจริญพรว่า วันนี้คณะนักศึกษา หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ได้มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ การเสวนาโครงการ Cap-Corner Stone Project เพื่อการสร้างชาติ ณ เมืองแพร่ “ เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) และสถาบันการสร้างชาติ ติดตามและการขยายผลการดำเนินการของโครงการ Cap-Corner Stone Project ที่ได้มีการจัดทำโครงการไปแล้วในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ทั้ง 6 โครงการ เช่น โครงการฟักทองซาวน่า สปาสุขภาพ โครงการน้ำหอมระเหยศาสตร์สร้างชาติ โครางการธนาคารน้ำ โครงการหมอน้อยสมุนไพร่ โครงการการ์เกมส์ เป็นต้น และเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ Cap-Corner Stone Project ให้แก่กลุ่มพ่อค้า ประชาชน สถานศึกษา ข้าราชการ และผู้นำชุมชน ในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ ให้ได้รับทราบถึงคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดแพร่ในอนาคต

ในการนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของจังหวัดแพร่ ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐกิจ และภาคประชากิจ ให้เข้าร่วมในงานเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังแนวความคิดในการจัดทำโครงการ CCS และถือว่าเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน ไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไปด้วย พร้อมนี้วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้มอบทุนบำรุงสถานศึกษา 9 ทุน ให้ร.ร.เครือข่ายวิถีพุทธวัดพระธาตุช่อแฮ ตามที่เจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่