ศูนย์พัฒน์ฯเปิดสอนกลุ่มเปราะบางผลิตรองเท้าสุขภาพ-ผู้พิการเพื่อสร้างรายได้

41
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณภาพสาขาการผลิตรองเท้าเพื่อสุขภาพ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายอัศว์ศิวะ เทพยศ และ นายวิฑูรย์ มีรส ทำหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรม

ทางด้าน นพ.วัชระ  ไชยแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ เผยถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ว่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ดี เพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ที่สำคัญ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ และครอบครัว อีกทั้งยังสามารถทำรองเท้าสุขภาพใส่เอง ลดการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ และสามารถต่อยอดไปทำร้องเท้าสุขภาพ ส่งให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ในการนำไปให้คนไข้ เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการให้มีรายได้ยั่งยืนด้วย.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่