(มีคลิป)จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

157
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

…….เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 26 ก.พ.64 ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  สำนักงานสหกรณ์ จ.แพร่ ร่วมกับ สหกรณ์เครือข่าย ทั้ง 63 แห่ง ได้ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา  นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ผวจ.แพร่ เป็นประธาน ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ วางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระราช วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็น ” นายทะเบียนสหกรณ์ ” พระองค์แรก และได้จดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกขึ้น เป็นสหกรณ์ประเภทหาทุน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ชื่อว่า ” สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ” ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งปีนี้ครบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย ปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย

……….สหกรณ์การเกษตร , สหกรณ์นิคม , สหกรณ์ประมง , สหกรณ์บริการ , สหกรณ์ร้านค้า , สหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน  และในจังหวัดแพร่ มีจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 63 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน 128 กลุ่ม สมาชิกทั้งสิ้น 116,094 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 20,361 ล้านบาทเศษ

ในปีนี้ มี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มเกษตรกร ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564  และสหกรณ์กลุ่มเกษตร ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 / 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2564

โดยมีเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่