ทม.แพร่ต้อนรับขบวนเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

59
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับและนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีนำขบวณกิจกรรมฯ ประจำ ณ จุด START เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดไปยังข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และมีการประกอบพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณฯ ในเย็นวันที่ 9 มิถุนายน 2567 และจะมีการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อส่งมอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป