รร.บ้านไร่หลวงซ้อมใหญ่เข้าชิงประกวดสวดมนต์ฯระดับคณะสงฆ์ภาค6

76
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ นายจุฑากร เคราะห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวงนางสาวปีย์อาภา จันสี นายเนติวุฒิน์ หงส์พิทักษ์ชน ครูโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.แพร่ เขต 2 นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 7คน ได้แก่ ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ นนทโคตร ด.ญ.อัฉริยาจันทรศร ด.ญ.ปาลิษา พุ่มเปิง ด.ญกิ่งกาญจน์ จันฟู ด.ญ.มนัสนันท์ แซ่ลิ้ม น.ส.เรณู ขันติ ด.ญ.กชสกร  สักลาย ชั้นมัธยมศึกษาเข้าซ้อมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภท 5 คน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านไร่หลวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจ.แพร่ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภท 5 คน ประเภททีมหญิงล้วน ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 เข้าแข่งขัน ณ วัดวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันที่ 15 มิถุนายน 2567

ในการนี้พระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง ได้ให้ข้อแนะนำต่างๆและมอบเงินจำนวน10,000บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางและเป็นกำลังใจในการแข่งขัน