โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ จัดกีฬาสีสัมพันธ์ “สาธิตเกมส์”ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สาธิตเกมส์” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งเกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา...

ทม.แพร่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญและร่วมบันทึกลงนามแสดงเจตจำนงเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการเมืองที่น่าอยู่และชาญฉลาดฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมเทศบาลนครและเมือง โดยมีรายละเอียดการประชุมที่สำคัญ อาทิ เทศบาลเมืองแพร่พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในประเด็น “เมืองที่พร้อมต่อการจัดการสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ” โดยการนำงานศึกษาวิจัยที่มีอยู่นำมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เป็นเมืองตัวอย่าง พร้อมทั้งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โอกาสนี้ได้ร่วมบันทึกลงนามแสดงเจตจำนง Letter of...

(มีคลิป)กำนันหยาและชาวตำบลแม่จั๊วะร่วมกันแห่อัญเชิญพระพุทธรูปนาคปรกและองค์เจ้าแม่กวนอิมรอบอำเภอเด่นชัยให้สาธุชนกราบไหว้บูชา

https://youtu.be/rIPX-r92Fow เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะศรัทธาชาวตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันแห่อัญเชิญพระพุทธรูปนาคปรกและองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งลูกศิษย์เจ้าแม่ ได้อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ได้รับความเมตตาจาก พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ  เมตตาถวายให้ วัดใหม่วงศ์วรรณ ตำบลแม่จั๊วะ เพื่อเป็น พุทธบูชา ธรรมะบูชา...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7...

รร.อนุบาลแพร่ร่วมพลังปลูกหญ้าวันพ่อและวันชาติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ พร้อมด้วยน.ส.สุภรภัทรา  สรวังซ้าย  นางญาณิน  สีตนไชยรอง ผอ.รร.และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพาลูกปลูกหญ้า พัฒนาพื้นดินให้งดงาม และเนื่องในโอกาสวันดินโลกอีกด้วย ณ อาคารพิมานบงกชและบริเวณพื้นที่สนามกีฬา ครบรอบ 70 ปี นายวิทูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาล กล่าวว่า ทางรร.อนุบาลแพร่ ได้ปลูกหญ้าเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู...

เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบเส้นทางและสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบเส้นทางและสร้างการรับรู้เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น...

นส.รวีวรรณ ศรีวิลัย เลขาฯนายกอบต.นาจักร ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบจ.แพร่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวรวีวรรณ ศรีวิลัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร พร้อมนายนิวัฒน์ ตอนจักรและนางกาญจนา ทนันชัย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาจักร ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม ให้กับเด็กชายกัษฎากร วรรณสมพร นักเรียนโรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)ซึ่งป่วยด้วยโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ที่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

เทศบาลตำบลร้องกวางเข้าร่วมพิธีลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง มอบหมายให้นายวิศวกรณ์  โนรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในวันพุธที่ 6...

เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นำจิตอาสาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร้องกวาง ร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ภายใต้การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ วันพ่อแห่งชาติ ” โดยมีนายชัยฤกษ์ ยะปะนันท์...

นายกสมคิดร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่พร้อมรับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด   ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเข้ารับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ขอบคุณที่ติดตาม

37,364แฟนคลับชอบ
43,000ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวล่าสุด