ประกาศ บ.บีอิ้ง โซลูชั่น จำกัด

ประกาศ บริษัท  บีอิ้ง โซลูชั่น  จำกัด เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ครั้งที่ 1/2564 เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท บีอิ้งโซลูชั่น จำกัด   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่  22  เมษายน  2564 เวลา 09.30 น. ณ...

ข่าวล่าสุด

ขออภัย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาและรูปภาพจากเว็บนี้ได้