อบต.นาจักร จัดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและพัฒนาองค์

...........วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประพจน์  สุขพัทธี  ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เข้าวัดพัฒนาจิต คุณธรรม จริยธรรม

..........เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมพัฒนาจิต คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 6 ณ วัดพระนอน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่https://youtu.be/M_b8zaOYq88

อบต.นาจักร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

...............องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

อบต.นาจักร ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม

...........สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร นำโดย คุณชัญญาพัชร แสงโรจน์ รองนายก อบต.นาจักร นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง อบต.นาจักร ออกสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากบ้านของประชาชนหมู่ที่ 7 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง พร้อมล้างถนนและบริเวณโรงเรียนอนุบาลสานฝัน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังด้วย

อบต.นาจักร อ.เมืองแพร่ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม

..........หลังจากที่เกิดฝนตกในพื้นที่ จ.แพร่ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ บริเวณ แยกบ้านแต หมู่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ น้ำฝนที่ล้นจากนาท่วมถนนสานช่อแฮ และนอกจากนั้นยังมีบ้านชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

อบต.นาจักร จัดโครงการ อสม.น้อย

...........งานพัฒนาชุมชน อบต.นาจักร จัดการฝึกอบรมโครงการ อสม.น้อย ดูแลสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.นาจักร เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักรให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ อสม.น้อยที่จะช่วยเหลือชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ โดยได้รับการฝึกอบรมจากคณะวิทยากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  โดยมีเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อบต.นาจักร ฝึกอบรมโครงการ “ผู้กล้าท้าตะวัน”

.............กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.นาจักร จัดการฝึกอบรมโครงการ "ผู้กล้าท้าตะวัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดให้เยาวชนตำบลนาจักร ได้เรียนรู้การทำมาลัยฝ้ายและโคมแมงมุม โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำกลับไปพัฒนาและต่อยอดในการทำเครื่องประดับในครัวเรือน

อบต.นาจักร สอนเด็กเอาตัวรอดจากการจมน้ำ

..........วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักรให้สามารถเอาตัวรอดและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นหากประสบเหตุด้วย..........งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาจักร มี นายชวลิต บทกลอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยทำการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือทางน้ำและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่...

อบต.นาจักร ร่วมสดุดีวีรกรรม พระยาไชยบูรณ์

...........วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ ณ อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ม.7 ต.นาจักร โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีวีรกรรมของพระยาไชยบูรณ์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)...

อบต.นาจักร เพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชน

..........งานพัฒนาชุมชน อบต.นาจักร จัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร ประจำปี 2563 โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจักร จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะและติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ เสียสละแรงกาย ให้มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน

ข่าวล่าสุด