บุคลากร ร.ร.เทพนารี รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ

322
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ

นายอดิเทพ พันธุ์นิติพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี เผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นฯ ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บุคลากรโรงเรียนเทพนารี ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ คือ

1. นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพนารี นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทผู้ให้การสนับสนุน

2.นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

3.นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ครูผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่