โรงเรียนเทพนารี!คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จาก 7 ประเภท ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

572
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

โรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่สร้างชื่อระดับประเทศอีกแล้ว โดย นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เผยว่า โรงเรียนเทพนารีขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือ เนตรนารีที่นำชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย ในการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2563

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยส่งคลิปวีดีโอการประกวดฯนั้น หน่วยลูกเสือโรงเรียนเทพนารี ได้ส่งกองลูกเสือเข้าประกวดในระดับจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าประกวดในระดับประเทศ บัดนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ลงนามโดย นางรักขณา ตัณฑวุฒโต รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประกวดกองลูกเสือ เนตราารี โรงเรียนเทพนารีได้รับรางวัล ดังนี้

  1. กองเนตรนารีสำรอง (ระดับประถมศึกษา) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
  2. กองลูกเสือสามัญ (ระดับประถมศึกษา) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
  3. กองเนตรนารีสามัญ (ระดับประถมศึกษา) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
  4. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท
  5. กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
  6. กองลูกเสือวิสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
  7. กองเนตรนารีวิสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทพนารี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บา

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือเชิญกองลูกเสือโรงเรียนเทพนารี เข้ารับรางวัลในพิธี มอบรางวัลการประกวดฯ ระดับประเทศ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแจสโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจ ของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ที่พวกเรามีส่วนร่วมให้จังหวัดแพร่ของเรา ได้รับรางวัลระดับประเทศในครั้งนี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่