โควิด 19 ทำพิษต้องยกเลิก ไม่มีกำหนด

368
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วัดนาแหลมเหนือ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ประกาศงดงานบุญฉลองอุโบสถและตัดหวายลูกนิมิตเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด เพราะการระบาดของโรค โควิด 19

ผู้สื่อข่าว แพร่ข่าว ออนไลน์ รายงานว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 พระครูประยุตวรการ เจ้าอาวาสวัดนาแหลมเหนือ หมู่ 3 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เจริญพรว่าในวันนี้ที่วัดนาแหลม น.ส.อนันยา เจียมศรีพงศ์ ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ กรรมการวัดนาแหลมเหนือ ผู้เกี่ยวข้อง ได้ประชุมปรึกษาหารือกันไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการจัดทำบุญฉลองและงานผูกพัทธสีมาวัดนาแหลมเหนือ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในจังหวัดแพร่ ทางคณะสงฆ์โดยพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมือง ผอ.สำนักพุทธศานาจังหวัดแพร่ มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออก งานผูกพัทธสีมาวัดนาแหลมเหนือ มีมติให้ยกเลิกพิธีผูกพัทธสีมาและฉลองอุโบสถ ระหว่าง27-29  มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากจะจัดเมื่อใดนั้นจะได้แจ้งให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบในโอกาสต่อไป

แสดงความเห็น