แพร่แสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบ

255
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….จังหวัดแพร่ จัดการจัดแสดงผลงานพร้อมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบและจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า พื้นเมืองแพร่ สู่ตลาดสากล

………..เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ย.63 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมรรักษ์ ถนนเหมืองหิต อ.เมืองแพร่ นายวรญาณ บุญณราชรอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานพร้อมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองต้นแบบ และ จัดแสดงแฟชั่นโชว์ กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า พื้นเมืองแพร่ สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการะส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อม เมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ จัดขึ้น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

……….นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่ และผ้าพื้นเมืองแพร่ กิจกรรมหลักยกระดับการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ เทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ให้มีความหลากหลาย สามารถสวมใส่ได้ จริง และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ได้มาก ขึ้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ เชิงลึกจำนวน 20 ราย หรือ ๒๐ กลุ่ม ดังนี้ 1.มะนอย 2.วิษณุ 3.รัตติยา 4.วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านแม่ลานเหนือ 5.กาญจนาผ้าตีนจก 6.อรไพลิน 7.หม้อห้อมแก้วกาหลง 8.ญเนศดีไซน์ 9.หม้อห้อมกฤษณะ 10. Mohhomphrae 11.อรญาผ้าทอ 12.VARA 13.ไฮฮ่อม 14.ไหมแกมฝ้าย 15.บ้านรุ้งการะเกด 16.C.H.A craft studio 17.อนุรักษ์ห้อมออแกนิค 18.ภา อินดิโก้ และ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแพร่ 5 ราย การจัดแสดงผลงานฯในครั้งนี้ จึงเป็นการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ ที่ผ่านการคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ได้รับ การพัฒนาในรูปแบบใหม่ และสามารถตอบสนองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ โดย ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ได้สื่อให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนว ทางการผลิตที่ผ่าน กระบวนการคิด การออกแบบ เพื่อจะได้ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ

………. สำหรับจังหวัดแพร่ ถือเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ ละชนิดของผ้าพื้นเมืองแพร่ ก็มีแหล่งกำเนิดทางด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ แต่ละชุมชนแตกต่างกันจึงทำให้ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ มีอัตลักษณ์เฉพาะ พื้นถิ่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น กัน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ ให้กับชาวจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันกระแสแฟชั่นที่มีความ หลากหลายในกลุ่มผู้บริโภคจึงทำให้ ผ้าพื้นเมืองแพร่ซึ่งมีการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้ายังเป็นรูปแบบเดิมๆ และยังไม่เป็นสากล ซึ่งทำให้ตลาดของผ้าพื้นเมืองแพร่ ไม่สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นมากนัก สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอท็อป จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นเมืองแพร่ให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองแพร่ให้มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นสากลนิยม เพื่อจะได้ ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ อาเซียน ต่อไป.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่