เปิดป้าย ร.ร.บวรวิชชาลัย ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่

229
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

……….วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบวรวิชชาลัยและมอบใบจัดตั้ง ใบแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการ โดยมีคณะศรัทธาร่วมพิธีจำนวนมาก

……….เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ที่วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ได้มีพิธีพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบวรวิชชาลัยและมอบใบจัดตั้งโรงเรียน,ใบแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ เจ้าหน้าที่ โดยมีพระเถรานุเถระได้เมตตามาร่วมพิธี เป็นต้นว่า พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง พุทธอุทยานพระธาตุอินทร์แขวน พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูวรเวทย์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ เจ้าคณะตำบลในเวียง เขต 3 พระครูสิทธิชยาภิรัต เจ้าคณะตำบลทุ่งกวาว

……….ทางด้านฝ่ายฆราวาส  มี น.ส.อนันยา เจียมศรีพงษ์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ นำข้าราชการในสังกัด มาร่วมพิธีและเป็นผู้ดำเนินการพิธีตามขั้นตอนกำนันเกรียง น้ำหล่าย กำนันตำบลร่องฟอง นางประชิต กาทองทุ่ง นายก อบต.ร่องฟอง ดร.สมจิต ขรวงศ์ มจร.แพร่ อจ.ดิเรก คุ้มเนตร รองผอ.ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นางเมตตา คำหงษา ผอ.ร.ร.บ้านร่องฟอง ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน จำนวนมากที่มาร่วมงาน

……….เริ่มพิธีด้วยพระครูบวรธรรมกิติ์  เจ้าอาวาสวัดร่องฟองประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำบูชาพระรัตนตรัย พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่จุดเครื่องทองน้อยสักการะสมเด็จพระสมณจกรมพระยาวชิรญาณวโรรสและบูรพาจารย์เจ้าอาวาส จากนั้นนางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ อ่านใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนบวรวิชชาลัยคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ และเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ และมอบถวายตามลำดับ

……….พระครูบวรธรรมกิติ์ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย มอบใบแต่งตั้งผู้อำนวยการ คือ พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ รองผู้อำนวยการ ครูประจำ เจ้าหน้าที่ ตามลำดับ  พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ กล่าวสัมโมทนียยกถา พระครูบวรธรรมกิติ์ผู้จัดการโรงเรียนบวรวิชชาลัย กล่าวอนุโมทนา และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบวรวิชชาลัยวัดร่องฟอง 181 หมู่ 4 ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 เสร็จแล้วผู้ที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน จากผู้มีจิตศรัทธามาตั้งโรงทาน เป็นจำนวนมาก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่