เปิดคำสั่งย้าย ‘ครูแพร่’ สายผู้บริหารฯ

5482
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

กศจ.แพร่โยกย้าย!ผู้บริหารโรงเรียน สวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผงาด เข้านารีรัตน์ วิทูรย์ สินธุวงศ์ เสียบอนุบาลแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมา นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีช่อแฮ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ในที่ประชุมได้มีการอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารการศึกษา ในจังหวัดแพร่ ทั้ง สพม 37 สพป.แพร่ เขต 1 และ สพป.แพร่ 2 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37(สพม 37) นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผอ.ร.ร.สองพิทยาคม ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.นารีรัตน์ จังหวัดแพร่  นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยา ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.สองพิทยาคม  นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.สรอยเสรีวิทยา ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยา นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผอ.ร.ร.เมืองยมวิทยาคารจ.น่าน ย้ายมาเป็น ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยา  นางนารี หลายกิจพานิช ผอ.ร.ร.สารทิศพิทยาคม(ยาบหัวนาวิทยา) จ.น่าน ย้ายมาเป็น ผอ.ร.ร.เมืองแพร่

นางวาสนา สำเนียง ผอ.ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์  นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังเลียง อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา นายดิเรก คุ้มเนตร รองผอ.ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ย้ายไปเป็นรองผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นางสุภาภรณ์ โสภารัตน์ รองผอ.ร.ร.ร้องกวางอนุสรณ์ ย้ายไปเป็น รองผอ.ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายสันติ อวรรณา  รองผอ.ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ ย้ายไปเป็นรองผอ.ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1)  นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง ย้ายไปเป็นผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ นางนพร ชาติสิงห์ทองผอ.ร.ร.บ้านนาปลากั้ง อ.วังชิ้น สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาเป็น ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร  น.ส.กาญจนา กัญจวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงตั้ง ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดกาญจนาราม  ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ อ.สอง ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่  น.ส.มุกดา สะเอียบคง ผอ.ร.ร.บ้านศรีดอนไชย อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายมาเป็นผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนุนเหนือ นายสงวน จันทอน ผอ.ร.ร.บ้านวังปึ้ง ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านแม่ทราย  นางลัดดา วัฒนสัจจานุกุล ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งตากล้า อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายยาเป็น ผอ.ร.ร.บ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) อ.หนองม่วงไข่ นายสายัน ปิลาผล ผอ.ร.ร.บ้านบ่อ อ.ลอง สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านลู อ.สอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) นางทัศนีย์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านปิน  นางกนกพรรณ จันทร์เดช ผอ.ร.ร.บ้านเปาปมดงยาง อ.วังชิ้น ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านปากกาง อ.ลอง นางวัชรี กาศสนุก ผอ.ร.ร.วัดโชคเกษม ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านหัวดง น.ส.สุดาวรรณ ดังก้อง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำฮอก ย้ายไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดมงคลถาวร นายธงชัย เบ้าทอง ผอ.ร.ร.บ้านแช่ฟ้า อ.วังชิ้น ย้าย ไปเป็น ผอ.ร.ร.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฏร์รังสรรค์) อ.สูงเม่น  ในส่วนของ สพป.แพร่ เขต 2 สพฐ.ยังได้แต่งตั้งโยกย้าย นางศุภมาศ สินมณี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ย้ายไปเป็น รองผอ.สพม. 37 ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่