เทศบาลเมืองแพร่ จัด Big Cleaning Day

144
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

ณ บริเวณตลาดสดประตูชัย และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เผยว่า ตามที่จังหวัดแพร่ โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ( โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ได้ออกประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงใน หมู่บ้าน / ชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ดังนั้น เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดประตูชัย และการล้างทำความสะอาดพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563   เวลา 09.30 – 12.000 น.  โดยมี นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วย นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ โดยเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม     

สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะมาใช้บริการทราบว่า จะมีการดำเนินการดังนี้ 1.มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ 2.จัดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือก่อนเข้าอาคาร 3.ผู้มาใช้บริการหรือติดต่อราชการ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 4.ติดสติกเกอร์ สำหรับผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง

แสดงความเห็น