เทศบาลเมืองแพร่ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

51
1
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. เทศบาลเมืองแพร่จัดตู้ปันสุข บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญ นำสิ่งของใส่ตู้ เพื่อทำบุญแบ่งปัน

โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ประกอบด้วยนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นางดารณี ชัยนิชยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองแพร่ นำอาหารและสิ่งของที่จำเป็นมาใส่ในตู้ปันสุข เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ได้มาหยิบสิ่งของจากตู้ปันสุข ไปใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับในวันนี้มีพี่น้องประชาชนมารับสิ่งของจากตู้ปันสุข จำนวน 315 รายมีจุดคัดกรองและเว้นระยะห่าง ให้สำหรับผู้ที่มารับสิ่งของจากตู้ปันสุข


และในวันนี้ นางสาวแก้วฟ้า เจนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตแพร่ และคณะผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค มาเติมตู้ปันสุข มอบให้ประชาชน สำหรับตู้ปันสุข จะเริ่มในวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 09.00 -12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ท่านใดสนใจอยากร่วมแบ่งปัน สามารถนำของมาเติมตู้ปันสุข หรือโทร 054- 511060 ต่อ 333 จะมีเจ้าหน้าที่มารับของจากท่าน เพื่อนำเติมตู้ปันสุขต่อไป

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่