เทศบาลเมืองแพร่มอบหน้ากากอนามัยให้ชุมชน

145
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เทศบาลเมืองแพร่ ทำพิธีมอบหน้ากากให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อนำไปมอบต่อให้คนในชุมชนต่างๆ ในเทศบาลเมืองแพร่ ทุกคน ต่อยอดจากก่อนหน้านี้ ได้จัดโครงการอบรมตัวแทนชุมชนและอาสาสมัครช่วยกันเย็บหน้ากากผ้า  

เวลา 09.00 วันที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่  ได้จัดพิธีมอบหน้ากากผ้าให้กับชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ โดยมีตัวแทนจากชุมชน มาร่วมกว่า 40 คน โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องตรวจอุณหภูมิในร่างกาย และใช้เจลล้างมือ เมื่อทุกคนผ่าน 2 วิธีนี้แล้ว เทศบาลเมืองแพร่ จะติดสติ๊กเกอร์ให้ทุกคน และการนั่งรอรับหน้ากาก จะนั่งห่างกัน 1 เมตร เป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคและเชื้อ โควิด 19

ในการมอบหน้ากากในวันนี้ก็เนื่องจากวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านยมา เทศบาลเมืองแพร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ป้องกันโรค COVID-19 และการฝึกทำหน้ากากอนามัยแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแพร่ และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ ) ร่วมสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้แทนชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมรับการอบรมก่อนนำไปถ่ายทอดต่อให้แก่คนในชุมชน และนำมาแจกให้ตัวแทนชุมชนในวันนี้.

แสดงความเห็น