เด็กอนุบาล ทต.ช่อแฮ ทำกิจกรรมไหว้ครู

34
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

………..โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ นำเด็กนักเรียนจัดกิจกรรมสืบสานพิธีไหว้ครูแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์

………..เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ  อ.เมือง จ.แพร่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี  2563  โดยมีนางสาวเกษร  ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครู พร้อมด้วย นายศิริพงศ์  วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ  นายบุญครอง  ดอกเกี๋ยง  ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ และพนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ รวมทั้งคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

……….ในการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลังอีกทั้งยังทำให้ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแฟ้น อีกทั้งยังเป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู อีกทั้งยังเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่