เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประชาชนชาวแพร่สุดปลื้มปิติ

3083
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อเวลา 10.30 น.วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่ เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พลตำรวจตรีมาโนช มีสกุลคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 35 นางวาสนา มีสกุลคุณ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับ

จากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถประเทียบออกจากท่าอากาศยานแพร่ไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พันเอกทรงยศ ทองก้อน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พันตำรวจเอกภูปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางจินตนา ทองก้อน รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 35 มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเข้าพระอุโบสถถวายสังฆทาน ถวายเทียนพุทธบูชาถวายเครื่องไทยธรรมนมัสการพระธาตุช่อแฮ เวียนเทียน ๓ รอบ สักการะและห่มผ้าพระธาตุช่อแฮสักการะพระเจ้าทันใจตีระฆัง โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เจ้าคุณพระสินีนาฎพิลาสกัลยาณีพบปะพี่น้องประชาชนถ่ายรูปร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ต่อจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยประเทียบไปยังเทศบาลตำบลช่อแฮ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ พันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 35 พันตำรวจเอกพงษ์พีระ การะเกด ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

นางสาวเกษร ปลาลาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช่อแฮให้การต้อนรับนางผาณิต สินธุวงศ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี รับฟังบรรยายสรุปและติดตามผลการดำเนินงานผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

ในช่วงบ่าย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถประเทียบไปยังศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง บ้านไผ่ล้อม ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง พันเอกภูเบศ มาแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 12 พันตำรวจเอกบำรุง น้อมเศียร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลอง

นางประนอม ทาแปง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี2553)ให้การต้อนรับนางพิราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับเยี่ยมชมศูนย์การเรียนผ้าจกเมืองลอง การทอผ้าพื้นเมือง ผ้าตีนจกเมืองลอง และการย้อมสีธรรมชาติ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถประเทียบไปยังพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พันเอกกิตติ ด้วงแจ่ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พันตำรวจเอกชูวิทย์ กองแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นายโกมล พานิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้การต้อนรับ นางเกศสุดา อนุสาสนนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบาณ / จิตรกรรมเวียงต้า / ผ้าโบราณเมืองลอง / ผ้าซิ่นตีนจกและร้านค้าจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณ ผ้าโบราณทำใหม่ พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้า

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถประเทียบไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งเจริญ ย้อมสีธรรมชาติ บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ พันเอกธำรงศักดิ์ บุญทักษ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35 พันตำรวจเอก สุเกียรติ ถือทอง ผู้กำกับการ (สอบสวน) ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นางประภาพรรณ ศรีตรัย ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติให้การต้อนรับนางจารุณีย์ สุขประเสริฐ ภริยานายอำเภอเมืองแพร่ มอบพวงมาลัยให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมนิทรรศการ การผลิต การย้อมสีผ้าหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อมและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าหม้อห้อม

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางโดยรถประเทียบไปยังท่าอากาศยานแพร่-เดินทางถึงท่าอากาศยานแพร่นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 พลตำรวจตรีมาโนช มีสกุลคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 35 นางวาสนา มีสกุลคุณ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ รอส่งเดินทางโดยเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานแพร่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่