อบต.เด่นชัย ทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง

87
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 อบต.เด่นชัย เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอเด่นชัยในการ “อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. โดยมีผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย

แสดงความเห็น