อบต.นาจักร สอนทำหน้ากากอนามัย แก่ อสม.และประชาชน

46
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  อบต.นาจักร จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่ม อสม.และประชาชนที่สนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัย โดยคณะวิทยากรจาก กศน.อ.เมืองแพร่ ณ ห้องประชุม อบต.นาจักร

แสดงความเห็น