อบต.นาจักร ประสานแขวงการทางแพร่ แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

132
0
- ผู้สนับสนุนแพร่ข่าว -

งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาจักร แจ้งว่า ตามที่ จังหวัดแพร่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่(ภัยแล้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนผู้ประสบภัยจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่มีแนวโน้ม ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พื้นที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค นั้น

อบต.นาจักร จึงขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับ ช่วยเหลือประชาชนบ้านแต หมู่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค(ภัยแล้ง) จากแขวงการทางแพร่ วันละ 1 เที่ยว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะยุติ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่